De ActiviteitencommissieWie zijn wij?

Een groepje enthousiaste ouders die een grote betrokkenheid heeft bij het reilen en zeilen van de school. Wij, ouders uit onder-, midden- en bovenbouw, vormen samen de Activiteitencommissie (AC) van de Wilhelminaschool.

Esther Smeets;         emccarmiggelt@hotmail.com
Claudia Duyzings;     Claudiaduyzings@gmail.com
Patricia van Dijk;         Patriciavdijk@yahoo.com
Eefje Bouwmans;         Eefjebouwmans@hotmail.com
Marloes van Doren;     marloes_v_doren@hotmail.com

Wat doen wij?

Wij coördineren en ondersteunen het team van leerkrachten bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen in de school of in de betrokken groepen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld Carnaval, Pasen, sportdag, culturele dag, etc. Sinterklaas wordt georganiseerd door de school.

Doelstelling:

  • Samen met school zorgdragen voor alle niet lesgebonden activiteiten.
  • De school ontlasten in het voorbereiden van deze activiteiten, zodat zij zich kunnen richten op hun 'core business', het onderwijs.

Werkwijze:

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt een planning gemaakt van activiteiten en vergaderdata. Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en activiteitencommissie. Deze wordt dan ook gezamenlijk voorbereid (verantwoordelijk lid AC met verantwoordelijke leerkracht(en), die per activiteit kan wisselen). De leden van de activiteitencommissie werken de activiteiten vervolgens uit. Tijdens de vergaderingen wordt gewerkt met een agenda. Activiteiten worden voorbereid en geëvalueerd. Van elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt. Deze worden verzameld, zodat een uitgebreide werkwijze en planning aanwezig is. De vergaderingen vinden plaats bij één van de leden van de activiteitencommissie ('s maandags van 20.45 tot 22.15 uur). De activiteitencommissie heeft een eigen budget voor deze activiteiten. Met dit budget moeten alle activiteiten gerealiseerd worden

 
Waar vind je ons?

Voor ideeën, vragen, tips, en dergelijke, zijn we bereikbaar op het volgende emailadres: ac@wilhelminaschool.nl  
En natuurlijk aan de deur bij het ophalen en brengen van onze kinderen. Tevens staan de AC-leden vermeld in de schoolgids. Tijdens de activiteiten herken je ons aan de nieuwe polo's. Regelmatig plaatsen wij een stukje in het bulletin, we zijn te herkennen aan ons logo:
 

Verzoek ?

Beste ouders en verzorgers,

Hier een berichtje vanuit de Activiteitencommissie. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag lid willen worden van de Activiteitencommissie!!

 

Vinden jullie het ook zo leuk wanneer de kinderen thuiskomen vanuit school met enthousiaste verhalen over de versierde leernissen rondom de Sinterklaastijd, de mooie wensboom waar ze zelf hun knutselwerkje in hebben mogen hangen, de Paasactiviteiten of de wens-beroepen-dag? Deze activiteiten worden allemaal voorbereid/georganiseerd door de Activiteitencommissie. Helaas zijn wij nu nog met 3-en, wat echt te weinig is om alle activiteiten nog te kunnen organiseren. We hebben daarom afgelopen jaar de wens-beroepen-dag helaas al moeten afzeggen.

 

Wie wil ons komen ondersteunen?? Wij vergaderen 4 à 5 keer per jaar, de 6 à 7 activiteiten op jaarbasis worden óf samen met school georganiseerd óf specifiek door de AC. Je bent voor school het aanspreekpunt voor een bepaalde activiteit.

Heb je interesse?? Stuur dan een mailtje naar ac@wilhelminaschool.nl of spreek ons aan op het schoolplein!!

 
Esther Smeets;         emccarmiggelt@hotmail.com
Claudia Duyzings;    Claudiaduyzings@gmail.com
Patricia van Dijk;      Patriciavdijk@yahoo.com
Eefje Bouwmans;     Eefjebouwmans@hotmail.com
Marloes van Doren; marloes_v_doren@hotmail.com
 

Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline