De MR van de Wilhelminaschool 2019-2020
 

Van links naar rechts:
Freek Claassen, Marijn Noten, Raoul Bosboom, Joyce Vervoort, Caroline Wiepkes (Anneke Dekkers is in haar plaats gekomen in de PMR), Paul Vogels, Lonneke van Nes, Ton van Hoof


De oudergeleding (OMR) bestaat momenteel uit: 

Marijn Noten - Habraken                            (moeder van 1 leerling in groep 4) 
Paul Vogels                                                    (vader van 3 leerlingen uit groep 1, 5 en 7)
Raoul Bosboom                                            (vader van 2 leerlingen in groep 2, en 6 ) 
Lonneke van Nes - van der Weide            (moeder van 2 leerlingen uit groep 7 en 8)

De personeelsgeleding (PMR) bestaat momenteel uit:

Ton van Hoof                                                 (leerkracht groep 8 en financiën)
Anneke Dekkers                                            (Interne Begeleider onderbouw)
Joyce Vervoort                                               (leerkracht groep 7 en rekenspecialist) en
Freek Claassen                                              (leerkracht groep 5 en leesspecialist)

De MR van de Wilhelminaschool bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding, beide bestaande uit 4 personen. 
De MR komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen over verschillende onderwerpen.
Deze onderwerpen hebben altijd betrekking op de visie van de school, de inhoud van het onderwijs, de financiën, personeelsbezetting of veranderingen gericht op de toekomst van de school.

Tijdens de vergaderingen wordt vaak informatie vanuit het bestuur en het team gegeven over al deze verschillende onderwerpen. Hierover kan de MR discussiëren, eigen inbreng geven en opheldering vragen.

Onderwerpen kunnen informatief zijn, maar er komen ook onderwerpen aan bod waarover de mening van de MR gevraagd wordt. Bij deze onderwerpen heeft de MR vervolgens adviesrecht of instemmingsrecht. Aan het eind van een bespreking kan dan een advies worden gegeven of een beslissing worden genomen. Het kan ook nog zijn dat de 2 geledingen verschillende rechten hebben. Bij een verandering van de cao of werktijden bijvoorbeeld heeft de PMR (personeel) een instemmingsrecht, terwijl de OMR (ouders) slechts adviesrecht heeft. Bij de TSO gelden (het geld dat de school heeft naar aanleiding van de tussen schoolse opvang, overblijfgeld dus) heeft de PMR slechts adviesrecht en de OMR instemmingsrecht.

Nadat een advies of instemming is gegeven gaat het onderwerp terug naar het bestuur of de directie en kunnen zij een uiteindelijke beslissing nemen. Wanneer de MR instemmingsrecht heeft en niet instemt met een voorgenomen besluit, kan de directie of het bestuur dit besluit dus niet doorvoeren. Zij zullen dan aanpassingen moeten maken of met een ander voorstel  moeten komen.

In de notulen van de vergaderingen is te lezen welke onderwerpen aan bod zijn geweest en welke beslissingen of adviezen de MR hierover heeft genomen. Iedereen kan deze notulen inzien. De notulen van de laatste vergadering hangt dan ook altijd op het prikbord bij binnenkomst in de grote hal.
 
Voor de ouders van de OMR is het belangrijk om te weten wat de mening van de ouders van de school is. Daarom is het ook heel belangrijk dat zij aangesproken worden wanneer er vragen, onduidelijkheden of ideeën zijn. Dit kan over allerlei uiteenlopende onderwerpen gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van de jaarsluiting, aanpassing van de schooltijden, wel of geen IKC, inhoud van het onderwijs, hoogte van de TSO gelden en ouderbijdrage, enz.

De algemene jaarvergadering (ook wel overlegvergadering genoemd) en verschillende informatie avonden zijn hierbij ook een belangrijke bron voor de OMR om zich goed te informeren over de verschillende meningen van al onze ouders.

Correspondentie school/e-mail: mr@wilhelminaschool.nl
 
Contact
Wilhelminaschool
Bachlaan 9          5707 RM Helmond          T.0492-590175          E.info@wilhelminaschool.nl
© 2022  Wilhelminaschool-powered by BasisOnline